Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pan Zbigniew Gach - Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, Głobino, ul. Główna 65, 76-200 Słupsk

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej iod@gok.slupsk.pl
 • telefonicznie 059 847-10-91
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • podpisać i realizować umowę której jesteś stroną
 • dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.
 • wysyłać za Pani/Pana zgodą newsletter i inne materiały informacyjne
 • wykonać zadania realizowane przez CKiBP w interesie publicznym.

      4. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO  gdy, wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CKiBP;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez CKiBP w interesie publicznym.

5. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Szczegółowych informacji może udzielić pracownik zajmujący się Pani/Pana sprawą.

6. Przechowywanie danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne  lub do odwołania zgody.

7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych ?

       W konkretnych przypadkach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

      8. Gdzie można wnieść skargę, jeśli uzna Pani/Pan że jej/jego prawa zostały naruszone?

      Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

       9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych:

W Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym.

10 Monitoring Wizyjny
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji obiekty CKiBP  oraz ich bezpośrednie otoczenie objęte są monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych systemu monitoringu jest CKiBP

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zbigniew Gach 25-05-2018 11:23:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Gach 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Zbigniew Gach 23-03-2020 10:23:19