Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko księgowej/księgowego

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na stanowisko księgowej/księgowego.

Dyrektor Centrum  Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk

ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko

 księgowej/księgowego (1 etat - pełny wymiar czasu pracy).

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Centrum  Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk.
 2. Stanowisko pracy: księgowej/księgowego (1 etat).
 3. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie: administracyjne lub ekonomiczne,
  2. minimum 3 letni staż pracy,
  3. minimum roczne doświadczenie zawodowe w księgowości,
  4. znajomość przepisów prawa z ustaw: o finansach publicznych ustawy o rachunkowości oraz ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów resortowych dotyczących instytucji kultury oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;
  5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego w tym programów księgowych (program Rewizor, Gratyfikant) oraz nowoczesnych środków łączności,
  6. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej bądź obywatelstwa innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  9. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy.
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikatywność , umiejętność pracy w zespole;
  2. umiejętności analityczne oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z uwzględnieniem terminowego regulowania zobowiązań,
  3. dokonywanie kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych  i finansowych,
  4. sporządzanie sprawozdań finansowych , prowadzenie ksiąg rachunkowych, przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentacji rachunkowej,
  5. kompletownie, weryfikacja prawności materiałów dot. informacji opisowej o wykonaniu budżetu.
 6. Warunki pracy na stanowisku:
  1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
  2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  3. rodzaj pracy: praca biurowa, samodzielne stanowisko pracy;
  4. praca w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2. List motywacyjny,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
  4. Pisemne oświadczenie o niekaralności, a w przypadku osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia – zaświadczenie o niekaralności;
  5. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. Pisemne oświadczenie o posiadaniu dobrego stanu zdrowia,
  7. Podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata (pliki w załączeniu).
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego”, w sekretariacie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, Głobino ul. Główna 65, 76-200 Słupsk;
  2. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 15:00,
  3. Dokumenty, które wpłyną do sekretariatu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dodatkowe informacje:
  1. Bliższych informacji udziela: Zbigniew Gach – Dyrektor Centrum  Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, tel. 693 445 712;
  2. Wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną;
  3. W życiorysie ( CV ) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
  4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w sekretariacie Centrum  Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.
  5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ckibp.slupsk.ug.gov.pl/  oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej www.kultura.slupsk.pl/

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna - rekrutacja CKiBP-1.pdf (PDF, 153.96Kb) 2019-01-10 11:18:50 227 razy
2 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Ksiegowej.pdf (PDF, 82.46Kb) 2019-01-10 11:18:50 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Flisak 10-01-2019 11:18:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Flisak 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Flisak 10-01-2019 11:28:15